Chỉ số giá


CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
 
 2022  
    - Chỉ số giá xây dựng quí 3 năm 2022   link download
    - Chỉ số giá xây dựng quí 2 năm 2022   link download
   - Chỉ số giá xây dựng quí 1 năm 2022   link download
 2021  
   - Chỉ số giá xây dựng quí 4 năm 2021  link download
  - Chỉ số giá xây dựng quí 3 năm 2021  link download
 - Chỉ số giá xây dựng quí 2 năm 2021  link download
 - Chỉ số giá xây dựng quí I năm 2021  link download 
 2020  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2020  link download 
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11 năm 2020 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2020 link download 
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2020 link download 
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2020 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 6 quí II năm 2020 link download 
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2020 link download 
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2020 link download  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 1,2,3,4, quí I năm 2020 link download 
 2019  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 12 quí IV năm 2019 link download  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2019 link download  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2019 link download  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 9 quí III năm 2019 link download   
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 8  năm 2019 link download  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 7  năm 2019 link download   
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 5, tháng 6 và quí II năm 2019 link download 
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 4  năm 2019 link download    
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 3 quí I năm 2019 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2019 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2019 link download     
 2018  
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 12 quí IV năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 9 quí III năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 3 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2018 link download
 - Chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2018 link download

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 


                                                                                  


                                                                                  
 
 
 
 
 

 

 

 


thống kê truy cập
  • Tất cả: 473865
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.