THỰC HIỆN KIỂM TRA, XỬ LÝ VIỆC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH TẠI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở SAI PHÉP, KHÔNG PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
Sóc Trăng sẽ kiểm tra việc chuyển sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép trên địa bàn tỉnh.
      Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xuất hiện nhiều Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật, tình trạng phân lô bán nền, "mua bán" đất nền (dưới hình thức đặt cọc, góp vốn...) trái quy định tại các khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại, khu dân cư… vẫn còn diễn ra. 
  
Các dự án nhà ở thương mại đang triển khai trên địa bàn tỉnh

       Thực hiện Công văn số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý việc chuyên quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép. Ngày 12 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Văn bản số 2441/UBND-KT, theo đó trách nhiệm của Sở Xây dựng phải tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng gồm:
       Một là, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan công khai quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà ở, công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt, các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng đất, bán nhà ở trên địa bàn tỉnh tại trụ sở Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, khu vực thực hiện dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng,
       Hai là, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở, xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thì phải báo ngay Công an để xử lý, ngăn chặn kịp thời.
       Ba là, tăng cường công tác kiểm tra đối với các tổ chức huy động vốn, sử dụng vốn huy động chưa công khai, minh bạch, chưa bảo lãnh huy động vốn theo quy định pháp luật, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong dự án bất động sản chưa đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;.
       Bốn là, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tình tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 về một số giải pháp giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
       Văn bản cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan: Sở Tài nguyên môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong công tác phối hợp, công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các dự án phát triển nhà ở có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến thông tin các dự án phát triển nhà ở trên phương tiện thông tin đại chúng.
       Kết quả thực hiện phải báo cáo về UBND tỉnh Sóc Trăng trước ngày 15 tháng 12 năm 2019./.
       
     Th.s BÙI TẤN THÔNG
SỞ XÂY DỰNG SÓC TRĂNG


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 370337
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.