KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

Vừa qua, vào ngày 21 tháng  10 năm 2022, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 96/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Xây dựng,

Theo như nội dung của Quyết định, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Xây dựng gồm 9 thành viên do Giám đốc Sở Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng, nhiệm vụ của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Xây dựng cũng được giao cụ thể:

    Một là, hướng dẫn thủ tục đăng ký các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hoặc áp dụng công nghệ mới.

    Hai là, thẩm định và công nhận các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác của các tập thể, cá nhân trong cơ quan.

 

 

Phiên họp của Ban Lãnh đạo Sở Xây dựng về công tác cán bộ

    Ba là, xem xét, bình chọn những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt thành tích xuất sắc của những cá nhân, tập thể, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng theo quy định.

    Bên cạnh đó, chế độ làm việc của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cũng được quy định theo chế độ tập thể, quyết định bằng việc bỏ phiếu kín; các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hoặc áp dụng công nghệ mới được thông qua đạt yêu cầu khi có ít nhất 2/3 số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng.

    Việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngoài việc để bình chọn những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt thành tích xuất sắc của những cá nhân, tập thể thì Hội đồng cũng là nơi xem xét, đánh giá và công nhận những sáng kiến, những giải pháp hay mang lại hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

 

                                        Ths Bùi Tấn Thông, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 474023
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.