Ban lãnh đạo

Ban Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàng

Năm sinh: 15/10/1972

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3828899

Điện thoại đi động: 0919618326

Email: nmhoang@soctrang.gov.vn

Họ và tên: Mã Phương Khanh  

Năm sinh: 20/09/1973

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3615810

Điện thoại đi động: 0918152311

Email: mpkhanh@soctrang.gov.vn

Họ và tên: Huỳnh Đức Dũng  

Năm sinh: 26/03/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3626089

Điện thoại đi động: 0939972288

Email: hddung@soctrang.gov.vn


   Văn Phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  

Năm sinh: 05/09/1968

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3825939

Điện thoại đi động: 0907207868

Email: ntmhanh2@soctrang.gov.vn

Họ và tên: Bùi Tấn Thông  

Năm sinh: 03/07/1982

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3825939

Điện thoại đi động: 0909440000

Email: btthong@soctrang.gov.vn

 

Họ và tên: Hà Quang Tân  

Năm sinh: 18/03/1984

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3825939

Điện thoại đi động: 0909065891

Email: hqtan@soctrang.gov.vn

   Thanh Tra

Họ và tên: Lê Ngoan  

Năm sinh: 08/10/1979

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại cơ quan: (0299) 3824781

Điện thoại đi động: 0983114788

Email: lngoan@soctrang.gov.vn


Họ và tên: Huỳnh Võ Thái Bình  

Năm sinh: 10/05/1981

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại cơ quan: (0299) 3824781

Điện thoại đi động: 0907117870

Email: hvtbinh@soctrang.gov.vn

 

Phòng Quy hoạch, kiến trúc

Họ và tên: Lâm Đình Thiều  

Năm sinh: 15/01/1986

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3825685

Điện thoại đi động: 0949993996

Email: ldthieu@soctrang.gov.vn

 

Phòng phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

Họ và tên: Nguyễn Hiếu Nghĩa  

Năm sinh: 17/11/1981

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan:  (0299) 3622627

Điện thoại đi động: 0937708877

Email: nhnghia@soctrang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thanh Nhàn  

Năm sinh: 17/04/1984

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3622627

Điện thoại đi động: 0936444595

Email: ntnhan@soctrang.gov.vn

 

Phòng Quản lý Xây dựng & Nhà ở

Họ và tên: Trần Khánh Trình  

Năm sinh: 18/12/1979

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3825682

Điện thoại đi động: 0918661767

Email: tktrinh@soctrang.gov.vn

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong  

Năm sinh: 21/1/1975

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3825682

Điện thoại đi động: 0908113377

Email: htphong@soctrang.gov.vn

 


Phòng Kinh tế & Vật liệu Xây dựng

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thuận  

Năm sinh: 22/03/1984

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3822026

Điện thoại đi động: 0984615223

Email: nnthuan@soctrang.gov.vn


Họ và tên: Nguyễn Thái Hà  

Năm sinh: 09/01/1986

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3822026

Điện thoại đi động: 0919949626

Email: ntha@soctrang.gov.vn

Họ và tên: Trần Kế Đạt   

Năm sinh: 24/12/1983

Chức vụ: Phó phòng

Điện thoại cơ quan: (0299) 3822026

Điện thoại đi động: 0943863986

Email: tkdat@soctrang.gov.vnTrung tâm Quy hoạch Xây dựng

Họ và tên: Võ Tuấn Kiệt  

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3620072

Điện thoại đi động: 0913688727

Họ và tên: Nguyễn Trần Thái Sơn  

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3620072

Điện thoại đi động: 0986992030


Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng

Họ và tên: Hứa Phước Hoàng  

Năm sinh: 14/06/1974

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3626069

Điện thoại đi động: 0982983025

Họ và tên: Hoàng Chí Công  

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3622758

Điện thoại đi động: 0976071256

 

Họ và tên: Tiền Tài Lộc  

Năm sinh: 1/6/1986

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0299) 3617878

Điện thoại đi động: 0902335399


thống kê truy cập
  • Tất cả: 474000
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.