THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

48 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 48. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
4. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC
2 13. Công nhận điều hạng nhà chung cư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
1. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
3 41. Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
5. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
4 40. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
5. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
5 39. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
5. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
6 47. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
7. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
7 31. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
8 30. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
9 28. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
10 27. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
11 7. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
1. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
12 12. Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
1. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
13 11. Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
1. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
14 9. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
1. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
15 37. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
4. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC
16 32. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
17 34. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
18 29. GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
19 26. Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
20 20. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
2. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
123

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 172001
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.