Quá trình hình thành và phát triển

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ XÂY DỰNG SÓC TRĂNG

Căn cứ vào Nghị quyết Quốc hội kỳ họp thứ 10 khóa 8 thông qua ngày 26/12/1991 về việc phân vạch địa giới hành chính một số tỉnh; tỉnh Hậu Giang được tách ra thành 02 tỉnh: tỉnh Cần thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ.UBT.92, ngày 10/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng, bao gồm 20 cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Xây dựng; Sở Xây dựng nhanh chóng cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự. Do đó, trong thời gian ngắn Sở đã hoàn tất công tác phân công bố trí nhân sự vào các chức danh cụ thể, ổn định và đi vào hoạt động.

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng được qui định tại các  Quyết định số 15/QĐ ngày 3/3/1999 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về Quy chế làm việc của Sở xây dựng; Quyết định số 152/2005/QĐ-TCCB, ngày 26/4/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức, hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng;

Hệ thống tổ chức quản lý Ngành Xây dựng tỉnh Sóc Trăng từ ngày thành lập đến nay có nhiều thay đổi, quá trình đó gắn liền với cơ chế quản lý ngành với chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước gắn với nhận thức và năng lực quản lý cũng như nội dung quản lý. Quá trình đó cũng là quá trình hoàn thiện dần cơ chế quản lý ngành, cũng là quá trình phát triển trưởng thành của Ngành Xây dựng Sóc Trăng trên mọi lĩnh vực hoạt động của mình.


thống kê truy cập
  • Tất cả: 473964
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.