Đường dây nóng

      Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức. Sở Xây dựng thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức cụ thể như sau:
     1. Địa chỉ tiếp nhận:
         - Địa chỉ: số 12, đường Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
         - Email: soxd@soctrang.gov.vn
     2. Số điện thoại đường dây nóng:
         - Văn phòng sở: 0793.825.939 - 0793.82.11.33
         - Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng
         - Số điện thoại cơ quan: 02993.82.8899
         - Di động: 0919618326
         - Email: nmhoang@soctrang.gov.vn
    3. Thời gian tiếp nhận:
         Các thông tin sẽ được tiếp nhận trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng số điện thoại của Giám đốc sẽ tiếp nhận 24/24 giờ.
    4. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận:
        - Những nội dung về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;
        - Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng.
        - Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng.
   5. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:
        - Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;
        - Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;
        - Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại (hoặc hộp thư điện tử) của cá nhân, tổ chức, phản ánh, kiến nghị;
        - Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo hiện hành.
   6. Số điện thoại đường dây nóng Sở Xây dựng: 
          Được công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại http://soxaydung.soctrang.gov.vn, tại Bộ phận một cửa và tại sảnh của Sở Xây dựng để cá nhân, tổ chức được biết.
         Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ cấp huyện và các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


thống kê truy cập
  • Tất cả: 555923
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.