Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Khu nhà ở xã hội, Phường 4, thành phố Sóc Trăng
1. Bên mời thầu: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
     Địa chỉ: số 12, Châu Văn Tiếp Phường 2, thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng.
2. Hình thức mời thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
3. Thông tin dự án:
    - Tên dự án: Khu nhà ở xã hội Phường 4, thành phố Sóc Trăng.
    - Thời gian phát hành HSMST: Từ 8 giờ ngày 21/11/2019.
    - Thời gian kết thúc phát hành HSMST: 8 giờ  00 phút ngày 20/01/2020.
    - Giá bán HSMT: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).
    - Địa điểm phát hành HSMST: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng - số 12, Châu Văn Tiếp Phường 2, thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng.
    - Thời điểm mở sơ tuyển: 8 giờ 30 phút ngày 20/01/2020.
    - Mục tiêu của dự án: Xây dựng nhà ở xã hội với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh cho các đối tượng chính sách theo quy định.
    - Địa điểm khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường 4, thành phố Sóc Trăng.
    - Diện tích đất sử dụng cho dự án: Diện tích 4.843,5 m2 (là đất công).
    - Tổng chi phí thực hiện dự án: khoảng 25.000.000.000 đồng.


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 346438
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.