Về việc công bố đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 16/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng được phê duyệt hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau:
        - Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên.
        - Phát huy lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ; khai thác có hiệu quả các mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh nhằm nâng cao vai trò vị trí của huyện so với các khu vực lân cận.
        - Định hướng tổ chức không gian toàn vùng theo các giai đoạn quy hoạch. Xây dựng không gian liên kết khu chức năng trong đô thị và nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội. 
        - Làm công cụ quản lý, kiểm soát và là cơ sở để lập các dự án quy hoạch chuyên ngành và hoạch định chính sách, chương trình đầu tư phát triển.
        - Đảm bảo tiêu chí quy hoạch của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 346418
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.