SỞ XÂY DỰNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tỉnh Sóc Trăng, Sở Xây dựng đã ban hành và tổ chức triển khai kịp thời hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 316/KH-SXD ngày 03 tháng 3 năm 2021)

    Tính đến ngày 05 tháng 11 năm 2021, hoạt động này ghi nhận nhiều kết quả tích cực,đạt100% nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Sở đã tập trung tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ 33thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 03thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; trình công bố 38 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm giải quyết và phạm vi quản lý của Sở (tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 26/10/2021) và trình công bố 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng áp dụng tại cấp huyện (tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 26/10/2021).

     Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện đạt tiến độ, mục tiêuĐề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ, Sở đã nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ở 03 cấp (Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và Cấp huyện) đối với 30/87 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 34,48% (vượt tỷ lệ tối thiểu 20% quy định).

    Việc tham gia ý kiến đối với thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính được Sở Xây dựng phối hợp, xử lý kịp thời, đảm bảo đúng thời gian và thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tấn Thông, Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nguồn: Chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 346413
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.