CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU SÔ 7B, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG ​

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỐ 7B, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

 

Ngày 13/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 7B, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2.000.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 7B, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng là cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và lựa chọn chủ đầu tư để đầu tư dự án khu đô thị mới tại khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc Phường 7, thành phố Sóc Trăng; các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 7B, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau:

1. Vị trí địa lý và phạm vi nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Vị trí điều chỉnh cục bộ quy hoạch nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu số 7B, phường 7 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 17/05/2018  của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm các khu đất như: đất ở, đất công trình công cộng, đất giáo dục, đất tôn giáo, đất TDTT, đất hỗn hợp, đất công viên – cây xanh và đất giao thông với tổng diện tích của khu là 471,98ha.

  2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch

2.1. Cập nhật ranh giới dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

- Vị trí, phạm vi, ranh giới: Khu vực cập nhật ranh giới dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng nằm về phía Tây của khu vực quy hoạch phân khu, có một phần tiếp giáp với Quốc lộ 60. Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp với Quốc lộ 60 và đất dân cư;

+ Phía Đông Bắc giáp với đất ở dân dụng theo quy hoạch;

+ Phía Tây Nam giáp với đất ở cải tạo, chỉnh trang theo quy hoạch;

+ Phía Đông Nam giáp với dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

- Theo quy hoạch phân khu được phê duyệt, chưa định hướng ranh giới dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

- Nay rà soát, cập nhật ranh giới dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng với quy mô khoảng 5ha (nội dung này không làm ảnh hưởng và không thay đổi cơ cấu sử dụng đất của quy hoạch phân khu).

2.2. Cập nhật ranh giới dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

- Vị trí, phạm vi, ranh giới: Khu vực cập nhật ranh giới dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng nằm về phía Tây của khu vực quy hoạch phân khu. Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Tây Bắc giáp với dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng;

+ Phía Đông Bắc giáp với đất ở dân dụng theo quy hoạch;

+ Phía Tây Nam giáp với đất ở cải tạo, chỉnh trang và đất ở dân dụng theo  quy hoạch;

+ Phía Đông Nam giáp với kênh thủy lợi.

- Theo quy hoạch phân khu được phê duyệt, thì dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng được quy hoạch nằm tiếp giáp với Quốc lộ 60 (nằm về hai phía của tuyến Đường D4), với quy mô diện tích là 19,02 ha.

- Nay rà soát, cập nhật ranh giới dự án Khu dịch vụ và cư xá công nhân khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng có vị trí tiếp giáp hai phía của tuyến Đường D4 (cách nút giao Quốc lộ 60 khoảng 260m), với quy mô khoảng 13,2ha (nội dung này không làm ảnh hưởng và không thay đổi cơ cấu sử dụng đất của quy hoạch phân khu).

2.3. Điều chỉnh điểm đấu nối của tuyến Đường N2 vào Quốc lộ 1

- Vị trí, phạm vi, ranh giới: Khu vực điều chỉnh là tuyến Đường N2 (đoạn từ nút giao với Đường D2 đến nút giao với Quốc lộ 1), nằm về phía Tây Nam của khu vực quy hoạch phân khu.

- Theo quy hoạch phân khu được phê duyệt, thì Đường N2 là trục đường phân khu vực, có lộ giới theo quy hoạch là 24m; nút giao giữa Đường N2 vào Quốc lộ 1 tạo thành một góc giao khoảng 80°.

- Nay điều chỉnh giữ nguyên hướng tuyến của Đường N2 (từ nút giao của Đường D2 đến điểm giao cắt của lưới điện cao thế); đồng thời di dời nút giao cắt giữa tim Đường N2 và tim Quốc lộ 1 về phía trái (hướng đi Cần Thơ) một đoạn khoảng 15,36m (nút giao giữa Đường N2 vào Quốc lộ 1 sau khi điều chỉnh tạo thành một góc giao khoảng 85°). Sau khi điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của một số loại đất thay đổi như sau: Đất cây xanh giảm khoảng 0,03ha, đất ở dân dụng tăng khoảng 0,03ha.

2.4. Điều chỉnh điểm đấu nối của đường Vành Đai II vào Quốc lộ 60

- Vị trí, phạm vi, ranh giới: Khu vực điều chỉnh là tuyến đường Vành Đai II, nằm về phía Đông Bắc của khu vực quy hoạch phân khu.

- Theo quy hoạch phân khu được duyệt thì đường Vành Đai II là trục đường cấp đô thị, có lộ giới theo quy hoạch là 40m; hướng tuyến của đường Vành Đai II được quy hoạch dọc theo bờ kênh thủy lợi.

 - Nay điều chỉnh di dời điểm đấu nối của đường Vành Đai II vào Quốc lộ 60 về phía Tây Nam một đoạn cách mố cầu Kênh 6 Thước khoảng 128m (tim nút giao mới cách tim nút giao theo quy hoạch phân khu khoảng 141m). Sau khi điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của một số loại đất thay đổi như sau: Đất cây xanh hành lang lưới điện giảm khoảng 0,09ha, đất ở cải tạo, chỉnh trang tăng khoảng 0,09ha, diện tích đất giao thông không thay đổi.

2.5. Cập nhật tên đường Huỳnh Phan Hộ thành đường Trần Quốc Toản

- Vị trí: Đoạn đường có điểm đầu giao với đường Trần Quốc Toản (Vành Đai I), điểm cuối giao với đường Kênh 30/4; nằm về phía Đông Nam của khu vực quy hoạch phân khu.

- Theo quy hoạch phân khu được duyệt thì đoạn đường nêu trên được thể hiện với tên là đường Huỳnh Phan Hộ.

- Nay điều chỉnh tên đoạn đường này từ đường Huỳnh Phan Hộ thành đường Trần Quốc Toản.

   (Đính kèm Sơ đồ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu số 7B, phường 7, thành phố Sóc Trăng).


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 346448
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.