55 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
2 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
3 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
4 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
5 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
6 Thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
7 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
8 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
9 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tín ngưỡng, tôn giáo/tượng đài, tranh hoành tráng/sửa chữa, cải tạo/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
10 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
11 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
12 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
13 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
14 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
15 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
16 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
17 Gia hạn thời gian sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
18 Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
19 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
20 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
123

thống kê truy cập
  • Tất cả: 473839
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.